top of page

Centre for Biomass Energy
Research and Education

Celem Centrum jest prowadzenie i promowanie dynamicznych i interdyscyplinarnych badań nad energią z biomasy poprzez zacieśnianie współpracy między naukowcami a przemysłem. Poprzez edukację Centrum ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wykorzystania biomasy, aby promować jej wykorzystanie w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
CBERE logo - no UŚ.png
Logo of the Univerity of Silesia in Katowice, Poland
NAWA - logo - PL.png
NCN - polish.png

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Polskie Powroty, Narodowe Centrum Nauki oraz ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

bottom of page