top of page

Program certyfikacji biopaliw stałych "PL-US BIO"

Certyfikacja "PL-US BIO" jest autorskim programem Centre for Biomass Energy Research and Education, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest on dedykowany kontroli jakości paliw stałych produkowanych z biomasy drzewnej i niedrzewnej na terenie Polski. Procesem certyfikacji objęta jest wyłącznie biomasa stała do celów pozyskania energii dedykowana sprzedaży nieprzemysłowej. Szczegóły programu można znaleźć w poniższych plikach. 

Logo programu certyfikacji PL-US BIO

Wydane certyfikaty "PL-US BIO" 

Próbka peletu drzewnego została pobrana z linii produkcyjnej i spełnia wszystkie kryteria programu określone w normach EN ISO 17225 oraz autorskim rozwiązaniu Centre for Biomass Energy Research and Education polegającego na badaniach próbek biopaliw stałych z wykorzystaniem metod mikroskopowych.

Szanowni użytkownicy produktów, w przypadku wątpliwości co do jakości zakupionych paliw, zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie pod numerem: +48 323-689-498 (Polska). Podczas rozmowy telefonicznej zostaną ustalone szczegóły dotyczące pobrania próbki przez przedstawiciela Centre for Biomass Energy Research and Education  w celu przeprowadzenia analiz, które pozwolą na zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości w jakości produktu.

1.2023.jpg
Pellet Jawor Dominik Pawłowski
1.2024.jpg
PRODREWEX - PL Sp. z o. o.
bottom of page