top of page

Nasz zespół

Iwona uzyskała tytuł magistra, doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim oraz MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest profesorem na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz przewodniczącą Komisji Klimatu w Sejmiku Śląskim. Jej obecne badania koncentrują się na paliwach peletowych, mieszankach węgla koksowego i spalaniu węgla.

 

Email: iwona.jelonek@us.edu.pl

 • Link to the Research Gate profile
 • Link to the Univeristy page profile
 • Link to LinkedIn profile

Dyrektor Centrum

dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski, Polska

IMG_8842-Edit-Edit-2.jpg

dr hab. inż. Agnieszka Drobniak

Uniwersytet Śląski, Polska

Indiana University, USA

Agnieszka uzyskała tytuł magistra geologii i doktora nauk o Ziemi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2002 przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i dołączyła do Indiana Geological and Water Survey na Indiana University. Agnieszka pracuje z naukowcami z USA i całego świata nad różnymi projektami z zakresu badaniań energetycznych, pierwiastków krytycznych i paliw z biomasy. Agnieszka  otrzymała prestiżowy grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Polskie Powroty i jesienią 2022 rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

E-mail: agdrobni@iu.edu

 • Link to Reseach Gate profile
 • Link to LinkedIn profile
Zbigniew1_edited.jpg

Zbigniew uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim. Jego obecne projekty koncentrują się na energii z biomasy i emisjach z ich spalania.


 

Email: zjelonek@us.edu.pl

 • Link to Reseach Gate profile
 • Link to LinkedIn profile

dr Zbigniew Jelonek

Uniwersytet Śląski, Polska

Maria.jpg

Maria uzyskała tytuł magistra geologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorat z geologii górniczej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W czasie studiów doktoranckich odbyła staż na Uniwersytecie Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii a później staż podoktorski na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. W 1994 Maria przeniosła się do Stanów Zjednoczonych gdzie objęła stanowisko w Indiana Geological and Water Survey, Indiana University. Jej badania koncentrują się na geologii surowców energetycznych, petrologii organicznej i geochemii.


 

E-mail: mmastale@iu.edu

 • Link to Reseach Gate profile
 • Link to personal website
 • Link to LinkedIn profile

prof. dr Maria Mastalerz

Indiana University, USA

Michał.jpg

Michał uzyskał doktorat z chemii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2000-2004 odbył staż naukowy i roczny staż podoktorski w grupie chemometrycznej w Zakładzie Analiz Farmaceutycznych i Biomedycznych w Wolnym Uniwersytecie Brukselskim w Belgii. Micjał pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Chemi oraz pełni funkcję prorektora ds. nauki i finansów Uniwersytetu Śląskiego. Rozwija i wykorzystuje podejścia chemometryczne na potrzeby analizy danych chemicznych, a zwłaszcza złożonych sygnałów instrumentalnych pozyskiwanych za pomocą różnych platform analitycznych i wielokanałowych detektorów, w tym obrazów hiperspektralnych.

 


Email: mdaszyk@us.edu.pl

 • Link to Research Gate profile
 • Link to the University website profile
 • Link to LinkedIn profile

prof. dr hab. Michał Daszykowski

Uniwersytet Śląski, Polska

Ivana.jpg

Ivana uzyskała doktorat na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim w Belgii. Jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ivana specjalizuje się w analizie wielowymiarowych i wielomodanych danych chemicznych, metodach planowania i optymalizacji eksperymentu (DoE), technikach modelowania danych z brakującymi elementami i obiektami odległymi, technikach fuzji danych pomiarowych i w analizie danych środowiskowych.


Email: istanimi@us.edu.pl

 • Link to Research Gate profile
 • Link to University website profile

dr hab. Ivana Stanimirova, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski, Polska

bottom of page